Velg en side
FORSIDE » Betingelser

Generelle betingelser

Vi vil at du skal føle deg trygg når du bestiller. Les derfor våre generelle betingelser i ro og mak før du booker leie av bobil.

Reservasjon av kjøretøy

Autocampers.no har arrangert din leie av bobil med det utleiefirmaet som står på din bookingbekreftelse. Autocampers.no opptrer i den forbindelse som booking-agent og har rollen som formidler av leieavtalen mellom utleiefirmaet og deg.
For å kunne arrangere leieavtalen, oppkrever Autocampers.no betalingen fra deg på vegne av utleiefirmaet.
Bookingbekreftelsen er ikke en leiekontrakt. Når leiebilen avhentes, skal den leiekontrakten som framlegges av utleiefirmaet og som er gjeldende i henhold til lokale lover, underskrives.
Autocampers.no kan ikke holdes ansvarlig hvis du ikke oppfyller alle utleiefirmaets krav for å leie bilen, eller hvis du ikke har alle nødvendige dokumenter tilgjengelig.
Ytterligere gebyrer kan tilkomme ved avhenting utenfor normale åpningstider, eller hvis du ved avhentning av bobilen ønsker flere ytelser og service. Disse gebyrene faktureres av utleiefirmaet og hører til kontrakten med samme firma og er uvedkommende for Autocampers.no.
Autocampers.no’s rolle som formidler betyr, at vi ikke kan utstede regninger med spesifisert mva.

Alminnelige betingelser ved leie av bobil

Reservasjoner er bare mulig for kjøretøyskategorien og ikke for en spesifikk modell. Utleieren på avhentingsstedet forbeholder seg retten til å utlevere et alternativt kjøretøy av samme eller høyere kategori, hvis den bestilte kategorien mot formodning ikke er tilgjengelig. Det kan innebære at du får utlevert en større bobil.
Derimot kan utleier ikke innenfor rammene av avtalen utlevere et kjøretøy som er mindre eller har færre fasiliteter og utstyr. Har leier for eksempel bestilt en bobil som ifølge spesifikasjonen har plass til 4 personer, automatgir, bad og toalett, har leier krav på at den utleverte bobilen lever opp til dette.
Utlevering av en bobil i høyere/større kategori enn bestilt, kan ikke anses som en misligholdelse av avtalen hverken fra utleiers eller formidlers side.

Spesielle betingelser for bobiler

I USA og Canada er det faste tidspunkter for avhenting og avlevering av bobiler, men man kan be om å få hente og levere bilen utenfor disse tidene. Tidlig avhenting/sen avlevering vil alltid medføre ekstra gebyrer.

I Australia og New Zealand kan avhenting og avlevering skje innenfor utleiestasjonens åpningstid, som for de fleste stasjoners vedkommende er fra 9.00 til 17.00. Når du bestiller, blir du bedt om å anslå forventede tider for avhenting og avlevering.
Detaljerte instruksjoner om kjøretøyet vil bli gitt når du henter bobilen du har leid.

Angrerett

Er det mer enn 75 dager til første leiedag ved bestillingsdatoen, har du 7 dagers angrerett. Angrer du kjøpet innen fristen utløper, tilbakebetales det fulle leiebeløpet, minus kr. 250,- i ekspedisjonsgebyr.

Er det 75 eller færre dager til første leiedag ved bestilling, har du ingen angrerett. Angrerettlovens § 22, kommer da til anvendelse, hvilket innebærer at lovens frister og bestemmelser om vanlig angrerett ikke gjelder ved handel med Autocampers.no.
Se også våre betingelser om avbestilling nedenfor.

Avbestilling

Følgende regler gjelder såfremt det ikke står noe annet i bekreftelsen:

 • Ved avbestilling av en bobil-leie inntil 75 dager før avhentingsdato, er 30% av leieprisen tapt.
 • Ved avbestilling 75-60 dager før leiens startdato, er 70% av leieprisen tapt.
 • Ved avbestilling mindre enn 60 dager før leiens startdato, er hele leieprisen tapt.

Avbestillinger skal være skriftlige og sendes til info@autocampers.no, og bookingkoden skal framgå av avbestillingen.

Reservasjonsendringer

Før avreise:

Ønsker du å forandre leieavtalen på bobilen før leiens påbegynnelse, skal du rette henvendelsen til Autocampers.no så fort som mulig.
Det koster et gebyr på kr. 1.000 å endre for eksempel:
– Bobil-modell
– Dato eller sted for avhenting og/eller avlevering
– Tilkjøp/fravalg av utstyr som for eksempel kilometer-pakker, personlige utstyrspakker, tilkjøp av generator m.m.

Vær oppmerksom på at leieprisen beregnes om igjen i følgende tilfeller:
1. Endring av navn på bestiller
2. Endring av bobilens størrelse
3. Endring av sted eller dato for avhenting av bobilen
4. Endring av sted eller dato for avlevering av bobilen

En ny beregning av leieprisen innebærer at prisen på leie av bobilen oppdateres i forbindelse med endringen. Prisen sammenlignes med prisen på leie ved den opprinnelige bestillingen. Leietaker oppkreves den høyeste av de to prisene. Autocampers.no’s politikk på området, avspeiler for øvrig utleierens regler for det samme.

Hvis du ønsker å endre leieavtalen, skal du kontakte Autocampers.no på info@autocampers.no. Vi anbefaler at du kontakter oss fortest mulig etter at du har bestemt deg for at noe skal andres.

På reisen:
Du har ikke rett til noen form for refusjon hvis du avleverer et kjøretøy før den planlagte og avtalte dato, hvis overtakelsen av kjøretøyet er forsinket på grunn av en feil fra din side, eller hvis du beslutter ikke å gjøre bruk av kjøretøyet.

Hvis du ikke henter bobilen på avtalte dato, betraktes det som et «no show», og din leiepris vil være tapt. Skulle det skje, at du. f.eks. på grunn av flyforsinkelser blir forhindret i å møte opp på avhentingsdagen, skal utleier underrettes så fort som mulig. Kontakt alternativt Autocampers.no. Forsømmelse av dette kan medføre at det ikke vil være et kjøretøy klart ved din ankomst.

Det aksepteres bare skriftlige avbestillinger pr. e-post sendt til info@autocampers.no

Betaling & depositum

Kjøretøyet er først booket, når du mottar bekreftelsen.

Er det mer enn 75 dager til datoen for avhenting av bobilen, har du mulighet for bare å betale et depositum som tilsvarer 15% av den totale leieprisen.

Du vil motta en påminnelse om restbetalingen ca. 90 dager før bobilen skal hentes. Påminnelsen sendes til bestillers e-postadresse.

Leieprisen skal være fullt betalt senest 75 dager før avhentning av bobilen.

Hvis ikke Autocampers.no mottar restbetalingen til rett tid, blir leieavtalen annullert. Depositum refunderes ikke.

Den betalte leieprisen inkluderer ikke:

 • Lokale betalingsanlegg eller motorveisavgifter
 • Gebyr ved for sen avlevering
 • Brennstoffomkostninger
 • Valgfrie tilkjøp eller utstyr du må kjøpe lokalt ved avhenting
 • Visse lokale skatter, som for eksempel:
  • Colorado Road Safety Fee, som oppkreves ved avhentning i Denver. Avgiften er på 2 dollar om dagen og skal betales for maksimalt 45 dager. Deretter kan det kjøres avgiftsfritt.
  • NJ Surcharge på 5 dollar pr. dag. Avgiften oppkreves lokalt ved avhenting i Newark og New York. Avgiften skal betales for maksimalt 28 dager, deretter kan det kjøres avgiftsfritt.
  • BC Surcharge på 1,5 dollar pr. dag, som oppkreves ved avhenting i Vancouver. Gjelder bare Cruise America Truck Camper (modell T17). Avgiften betales for maksimalt 28 dager, heretter kan du kjøre avgiftsfritt.
  • New Zealand Road User Charges (RUC), som betales ved avlevering av bobilen. Det avregnes pr. 100 km etter følgende takster:
   • Maui: Ultima, Ultima Plus, Cascade $6.84
   • Beach, River $7.24
   • Britz: HiTop, Voyager, Venturer, Venturer Plus, Discovery $6.84
   • Explorer, Vista, Frontier $7.24
   • Mighty Highball, Deuce, Deuce Plus, Double Down $6.84
   • Double Up, Big Six $7.24
   • Vær oppmerksom på at RUC er inkludert i “Express Return Pack”, som kan bestilles samtidig med bestilling av bobilen.

Problemer på reisen

Hvis det oppstår problemer på reisen, skal leietaker straks og alltid innen 24 timer, kontakte utleiefirmaet på det telefonnummeret som er blitt opplyst ved avhentning av bobilen. Det er utleiers ønske og plikt så raskt som mulig å avhjelpe problemer på stedet.

Skulle dette være utilstrekkelig for å løse problemet, ber vi deg om å kontakte Autocampers.no på info@autocampers.no eller i nødstilfelle på 0045 92 15 17 21. Oppgi alltid ordrenummeret og oppdaterte kontaktinformasjoner ved henvendelse. Autocampers.no vil deretter forsøke å løse problemet i samarbeide med utleier.

Førerens alder

I de fleste land gjelder regelen om at føreren minimum skal være fylt 21 år. Dette kan variere noe, avhengig av landet og utleiefirmaet.
Vær imidlertid oppmerksom på at utvalgte bobil-modeller fra Mighty kan leies av personer helt ned til 18 år. Mighty har bobiler både i Australia og New Zealand.

Førerkort/Pass

Det er ditt ansvar at du reiser med gyldig pass (og visum hvis nødvendig). Den eller de personer som skal kjøre bobilen, skal dessuten medbringe gyldig førerkort. Pass, førerkort og et internasjonalt anerkjent betalingskort, skal medbringes ved avhenting av bobilen.

I USA og Canada er det nok å medbringe vanlig norsk førerkort.

I Australia og New Zealand er det et krav at du i tillegg til ditt norske førerkort, medbringer et internasjonalt førerkort.

Kjøretøyforsikring

 • Kjøretøyforsikring er inkludert i leieprisen.
 • Den dekker ”forsikrede” skader på den leide bobilen.
 • Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader på det leide kjøretøyet, inntil et eventuelt tredjeparts-ansvar er etablert.
 • Leietakeren er alltid ansvarlig for en egenandel. Egenandelens størrelse framgår ved bestilling. Noen utleiere tilbyr en ekstra forsikring, så egenandelen elimineres.
 • Vær oppmerksom på at forsikringen dekker kjøretøyet, men ikke passasjerene. Personskade er dermed ikke omfattet av forsikringen.

Offentlig ansvarsforsikring

 • Ansvarsforsikring er inkludert i leieprisen.
 • Ansvarsforsikring er inkludert i leieprisen.
 • Den dekker “forsikrede” skader på tredjemann og deres eiendom.
 • I USA og Canada er forsikringssummen fastsatt ved lov og vil derfor avhenge av hvilken stat/provins/territorium du befinner deg i.
 • Ansvarsforsikring kan ikke virke i stedet for en vanlig helseforsikring.

Databeskyttelse

Dataene dine vil bli behandlet av oss i tillegg til den utleier, du benytter. Som leietaker godkjenner du at Autocampers.no utveksler noen av dataene dine med utleier. Kredittkort-informasjoner utveksles aldri.

Erstatningsgrenser

Som direkte agent er Autocampers.no utelukkende ansvarlig for formidling av reservasjonen av utleie av bobilen, til utleiefirmaet.

Autocampers.no er ikke ansvarlig hvis leieavtalen ikke gjennomføres lokalt av årsaker som kunden er ansvarlig for, for eksempel manglende eller ugyldige dokumenter ved avhentning (førerkort, pass, kredittkort, gavekort), hvis leietaker ikke oppfyller minimumskravene for leie av bilen, eller manglende evne til å kjøre på grunn av inntak av alkohol, narkotika, reseptpliktig medisin m.m.

Autocampers.no er bare ansvarlig for å kompensere for økonomiske tap som følge av egne medarbeideres forsettlige eller grovt uaktsomme handlinger.

I tilfelle av simpel uaktsomhet skal Autocampers.no’s ansvar og størrelsen på erstatningen begrenses til de forutsigelige tap som er typiske for kontrakten. Erstatning kan bare komme på tale i de tilfeller hvor en overtredelse av en kontraktmessig forpliktelse har særlig betydning for oppfyllelsen av kontrakten.

Autocampers.no er ikke ansvarlig for og hefter ikke for eventuelle krav basert på den kontraktmessige leieavtalen mellom kunden og utleieren av bobilen eller for bobilen selv. I slike tilfeller skal leier kontakte utleier av bobilen. De nærmere reglene for dette framgår av leiekontrakten mellom leier og utleiefirmaet.

Autocampers.no er ikke og kan ikke gjøres ansvarlig for det leide kjøretøyet og spesielt ikke for den tekniske sikkerheten eller om kjøretøyet er egnet til kundens behov. I dette henseende er kundenes krav utelukkende begrenset til den gjeldende utleier/leverandør på stedet.

Ovennevnte betingelser er sist oppdatert 15. mai 2019.

Bobiler i USA, Canada, Australia eller New Zealand

Lengter du etter å komme ut å oppleve verden i en bobil?
Så klikk her for å gå til markedets beste priser og bestill din neste reise i bobil online.

Derfor skal du velge Autocampers.no

Z

Enkel bestilling

Bestill online og finn selv den leieavtalen som passer best til deg – på norsk!

Z

Stort utvalg

Vi formidler bobiler i mange størrelser og prisklasser – også en som passer til deg..

Z

Sterke priser

Vi har skåret inn til beinet i alle ledd – og kan derfor tilby markedets beste priser.